Reviews


1 พฤษภาคม 2019-2016......... (Thai/ ไทย /ASEAN) .....หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้.......วิตามินบี 12 เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร(Alzheimer’s disease)หรือการเสื่อมของสมอง?.........."รายงานการศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งวิตามินบี 12 และปริมาณความเข้มข้นของโฮ

30 เมษายน 2019 ……ข้อดีและข้อเสีย......” การใช้กัญชาเป็นประจำมีผลทำให้การมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น” ,”การสูบบุหรี่พืชกัญชานั้น เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสูดดมเอาสารก่อมะเร็ง (carciogenics)เข้าไปในปอด”......1.) ผลการศึกษาวิจัยครั้งแรกโดยนักวิจัยที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด(Stanford University School of Medicine

 22 เมษายน 2019-2018 ......... (Thai/ ไทย /ASEAN) .......  วันนี้เป็น "วันโลก(Earth Day)" ..……(Earth Day 2019: Protect Our Speciesวันโลก 2019 /วันป้องสายพันธ์สิ่งมีชีวิต)",”(Earth Day 2018: End Plastic Pollutionวันหยุดมลพิษพลาสติก)", …….(Earth Day 2019: Protect Our Species)"……. "วันโลกคือวันอะไร ?", "

”กระแสกัญชาที่มาแรงอาจจะทำให้มีการเสนอข้อมูลที่ดีเกินจริง จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานระดับประเทศและระดับโลกจะต้องออกมาให้ข้อเท็จจริง กระแสกัญชาจะทำให้ประชาชนคาดหวังว่ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของแท้ และอาจจะนำไปสู่การหลอกลวงกันอย่างมโหฬาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการโฆษณาเรื่องการนำเกษตรกรไทยไปปลูกกัญชาในประเทศเพื่อนบ้าน แต่จากการตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ ยังไม่มีการอนุญาตให้ปลูกได้อย่างเสรี ในอนาคตอาจจะมีปัญหาการถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อนบ้านจับกุมได้”,“เกษต

23 เมษายน 2019 ......... (Thai/ ไทย /ASEAN) .......  ข่าวล่าสุดของแหล่งแร่ธาตุ(โลหะ)หายากสำหรับใช้ในสมาร์ทโฟนทั่วโลก ... "แหล่งโคลนใกล้เกาะญี่ปุ่นขนาดเล็กเกาะหนึ่ง อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้", "เกาะเล็กเกาะนี้แหละในมหาสมุทรแปซิฟิก คือแหล่งที่ตั้งครั้งยิ่งใหญ่ของโลกของการค้นพบแร่ธาตุหายากสำหรับใช้ในสมาร์ทโฟนทั่วโลก  ที่อาจมีผลต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น นักวิจัยที่ช่วยหาแร่ธาตุหายากนี้ได้ให้ความเห็นว่า... การค้นพบครั้งนี้เปรียบเสมือนการค้นพบ

17 เมษายน 2019 ……เมื่อวานนี้ (16 เมษายน 2019) มีรายงานการวิจัยกัญชาครั้งล่าสุดในวารสารสมาคมการแพทย์แผนออสทีโอพาธีสหรัฐอเมริกา(American Osteopathic Association)…… ..” ผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำและกรณีต้องได้ร้บการผ่าตัด อาจต้องได้รับยาสลบมากเป็นสองเท่าสำหรับการผ่าตัด”…….1.) เพียงแค่สหรัฐฯเปิดโอกาสให้มีการใช้ทางการแพทย์และนันทนาการได้ตามกฎ

ดูทั้งหมด