หน้าหลัก       Reviews       การใช้กัญชา(เข้าสู่ร่างกาย)ทุกวันหรือการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์รุนแรง(เข้าสู่ร่างกาย)......เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (psychosis)ของผู้ใช้กัญชาดังกล่าว

การใช้กัญชา(เข้าสู่ร่างกาย)ทุกวันหรือการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์รุนแรง(เข้าสู่ร่างกาย)......เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (psychosis)ของผู้ใช้กัญชาดังกล่าว

21มีนาคม 2562 ……. รายงานการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับกัญชา… .. เมื่อวานนี้ (20มีนาคม 2562) …….” การใช้กัญชา(เข้าสู่ร่างกาย)ทุกวันหรือการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์รุนแรง(เข้าสู่ร่างกาย)......เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (psychosis)ของผู้ใช้กัญชาดังกล่าว ”…… .1.) ภายหลังจากมีการใช้กัญชาเพื่อการสันทนา(recreational use)ในการประเทศแคนาดาและบางรัฐของสหรัฐอเมริกาของโลก.....นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เริ่มทำการวิจัยถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น …….2.) ในวันอังคารที่ 19มีนาคม 2562 รายงานการวิจัยดังกล่าวชิ้นใหม่ล่าสุดก็ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารจิตเวชศาสตร์แลนเซต/Journal Lancet Psychiatry  ซึ่งเป็นวารสารการแพทย์ทางจิตเวชศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก……. เปิดเผยว่า…….” การใช้กัญชา(เข้าสู่ร่างกาย)ทุกวันหรือการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์รุนแรง(เข้าสู่ร่างกาย)......เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (psychosis)ของผู้ใช้กัญชาดังกล่าว ”…….คนที่ใช้กัญชาทุกวัน - หรือผู้ที่ใช้กัญชาที่มีความแรงสูง……“ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากโรคจิต” … .3.) เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (psychosis)ของผู้ใช้กัญชาดังกล่าว ”…….......”มากกว่าคนที่ไม่เคยใช้กัญชาถึงสาม (3)เท่า”. …… .4.) การศึกษาวิจัยดังกล่าวกระทำต่อกับผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 18–64ปีที่แสวงหาบริการด้านจิตเวช ณ โรงพยาบาล 11แห่งทั่วยุโรปและบราซิล......โดยมีการพบภาวะเป็นโรคจิตครั้งแรก…….5.) หลักฐานที่ค้นพบใหม่ดังกล่าว  เป็นการยืนยันและสอดคล้องกับการวิจัยทดลองก่อนหน้านี้ที่เคยได้รายงานว่า…… .. ” การใช้กัญชา(เข้าสู่ร่างกาย)ทุกวันหรือการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์รุนแรง(เข้าสู่ร่างกาย)(มีฤทธิ์รุนแรงของสารกัญชา THC/Tetrahydrocannabinol ความเข้มข้น 10%หรือมากกว่า10%(THC คือสารออกฤทธิ์ทางจิตของกัญชา)......
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิต”……
…… 6 ) ดร. มาร์ตา ดิฟอร์ติ ผู้นำการวิจัยครั้งนี้ แห่งสถาบันจิตเวชศาสตร์ จิตวิทยาและประสาทวิทยาสถาบันคิงส์คอลเลจลอนดอน(Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London)……. "โรคจิต"(Psychosis) คือ โรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นหลายชนิดแยกย่อยไปตามอาการเด่นของแต่ละชนิด โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรคจิตจะไม่ทราบว่าตนเองผิดปกติไป เขาจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ไม่เคยคิดสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สมเหตุสมผล......ผู้ใช้กัญชาดังกล่าวมีอาการหลอนประสาท มีอาการหลงผิด......เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ "